Seerri akkana Addunyaa irra jiraa moo??

Seerri akkana Addunyaa irra jiraa moo??

WBO gaafa waraana booji’e ni kunuunsa. Kuni sirna waraanaa dhugaati.
Nama tokko Lola waggaa tokkoo keessatti WBO irraa gaafa booji’an akkanatti hiraarsu.
Seerri akkana Addunyaa irra jiraa moo?? Loltuu tokko erga booji’amee ykn qabameen booda Silaa akkatuma Seeratin yoo kan Seeran gaafatamuu tahe gaafatamaa malee akka Bineensa Bosonatti dhalaa namatti taphaachuun Gootumma isaanii hin tahu.


Abba fedhe hata’uu dhalli nama akkas ta’uu hinqabduu fakkefatanus bitamee sobamuu mirgi namtokkoo Eegamuu. Abdii Oromoo jedhama Miseensaa Waraana Bilisummaa oromooti yeeroo darbe Shawaa Bahaa Fantaalle keessatti akka tasaa harka diinaa Bu’e. Goonni diinaaf Summii kun harka yartuutti kufee Diini akkanatti hiitee itti xabatti. Waan nama Ajaa’ibu moo Waraana Shanee Wallagatti qabanne jettee Bakka inni qabame dhoksuu fii Akka waraani garas hin jirre fakkeessuf nama afanfaajessuu barbaadi. Gumaa Gootaa Gootatu baasaa. Keessan guyyaan dhumataa jira.
Abdii Oromoo waaqayyoon si haa eeguu

Let us be a voice for our voiceless people. The fake Nobel Peace Prize winner, Abiy Ahmed, stop the killings in Oromia.
Abiy Ahmed is not a nobel laureate rather he is a killer (criminal)

Kunoo Ilmi Oromoo rakkoo hagas gahu keessadha kan jiru .kanarra jiraachuu maaltu barbaachisa ?Odoo Oromoon hunduu du’ee badee wayya lafeen lafa haa ciisuu.