Seenaan Qabsoo Oromoo seensa si kaayyateera.

Seenaan Qabsoo Oromoo seensa si kaayyateera.

Namni heedduun seenaa dubbiseera.Heedduutus seenaa barreesse.Garuu muraasootatu seenaa dalage.Muraasa san keessaa tokko Jaal Daawud Ibsaati.
John J Yaadasaa
Dhugaan yoomiyyuu ni mooti.
ABOn nuti beeknu Isa hiddi waldaa Maccaaf Tuulamaa guduunfe,isa Ashaaran qabsoo Elemee Qilxuutu hanga Taaddasaa birruu keessatti ichimame. Isa Nadhii Gammadaa fi Laggasaa Wagii fakkenyummaadhan keessatti leellifaman.isa dhumaatin jaallan shinnigaa wal qoqqoodinsa dhiiga isaatin daangessanii iddoo tokko awwaalaman. Isa Oromoon kuma hedduudhaan kitima itti ta’e. Isa…. isa…. isa…. isa beekna.
Innis HD Daawud Ibsaatin hoogganamaa jira. Kaayyoo kana asiin gahuuf Summiidhaa hanga beelaaf gadadoo,hidhaadhaa hanga biyyaa baqachuu aarsaa qabsoon gaafattu kafaleeraati kabajatu malaaf.baga dhugaan moote jechuun fedhaa!!!!!!


OMN: Oduu ( Bit 28,2021)

Oromia11: HaraGalfii – Gaafii fi deebii paarlaamaa itoophiyaa


Haala lolli babal’ifannaa daangaa fi duguuggaa sanyii, Poolisoota Humna Addaa Naannoo Amaaraa kanneen Raayyaa Ittisaa Impaayera Itoophiyaa fi Loltoota Mootummaa Eertiraan deggeramaniin Oromoo Walloo irratti torbee darbe (Bitootessa 19, 2021) irraa qabuun bifa addaan geggeeffamaa ture ittiin eegalee, adeemsifame; haala Uummanni Oromoo ittiin ofirraa qolatee fi miidhaa gam-lachuun qaqqabe. – Oromticha Walloo
Lolli duguuggaa sanyii fi babal’ifannaa daangaa Milishoota Naannoo Amaaraan, kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti, Uummata Oromoo irratti geggeeffamu jabaatee itti-fufuun, lola guyyaa kaleessaa, Oromoota Konyaa Matakkal keessa jiraatan irratti bifa haarayaan banameen, Ona Dibaax, Ganda Sirban jedhamu keessatti, mannii fi qabeenyi Oromoo danuun gubamuu. – Oromticha Matakkal
#RSWO – Bitootessa 28, 2021