OMN: Seenaan Barsiisaa Mokonnin Ajjamaa, kan sababa hidhaafi dararaa irra ga’een qaamnisaa guutuun miidhame yeroo dhihootti isiniif dhihaata.

OMN: Seenaan Barsiisaa Mokonnin Ajjamaa, kan sababa hidhaafi dararaa irra ga’een qaamnisaa guutuun miidhame yeroo dhihootti isiniif dhihaata. Barsiisaan Mokonnin Ajjamaa Koongirasii biyyoolessa Oromoo bakka bu’uun filannoo bara 1997tiin booda miseensa Caffee Oromiyaa ture. Har’a garuu…

OMN: Oduu Guyyaa Mudde 22, 2018


OMN: ቅሬታ በአዳሚ ቱሉ የፀረ ተባይ ማዘጋጀ ፋብሪካ ላይ Dec 21,2018
OMN: Dirree Xiyyaaraa moo Dirree Balfaa? mudde 21,2018