SBO : Hidhaan Miseensota, Qondaalotaa fi Hooganoota ABO irratti Daraan Jabaatee Itti Fufeera.

(SBO/VOL-Gurraandhala 24,2020) Hidhaan Miseensota, Qondaalotaa fi Hooganoota ABO irratti Daraan Jabaatee Itti Fufeera.

Akka kanaan, guyyaa hadhaa Gurraandhala 24,2020 Qondaaloata ABO fi hooganoota ABO namoonni 4 poolisii Oromiyaatiin hidhqmaniiru. ISAANIS,

1. Jaal Abdii Sabakoo Shanan Gadaa/Yilmaa Bariisoo gaafatamaa Damee Siyaasaa Godina Arsii Lixaa,
2. Jaal Injifannoo Muhaammad gaafatamaa jaarmaa godina Arsii Lixaa, 3. Jaal Gammadoo Leencoo/Ayyuub gaafatamaa siyaasaa ABO Ona Nageellee Arsii fi
4. Jaal Hundee Daraaraa Miseemsa Gumii Sabaa fi Gaafatamaa Godina Baalee guyyaa har’aa waaree booda saa’atii 4:00/10:00 tti tarrisaa maqaalee miseensota bu’ureessitoota ABO kan boordii filannootti galu qabatanii gara waajjira ABO finfinnee, Guulalleetti geessuuf osoo deemanii Godina Shawaa Bahaa Ona Adaamii Tulluu Jidduu Konbolchaa Magaalaa Baatuu( Zuwaayi) irratti konkolaataa osoo eeggatanii poolisa Oromiyaatiin Waajjira Poolisii Magaalaa Baatuutti hidhamaniiru.

Oromoo martii qabsaawota keessan kanaaf dirmadhaa. Hundee Daraaraa, bara wayyaanee illee baroota dheeraaf hidhamee kan bahe yeroo ta’u, Abdii Abdii Sabakoo/Yilmaa Bariisoo ammoo kufaatii wayyaanee booda iyyuu ji’ootaaf hidhame kan bilisa gadi dhiifame ture.

Isaan kunneen qabsoo karaa nagaa ABOn geggeessu kibba bahaa keessatti kanneen dursanii fi ummata Oromoo biratti hedduu jaal’atamanii dha.