SBO: Sagalee Bilisummaa Oromoo, Hagayya 13, 2017

SBO: Sagalee Bilisummaa Oromoo, Hagayya 13, 2017

Oduu, Qabeenya keenyaan Mirga keenya haa falmannu mataduree jedhu jalatti Qophii Qindaahe fi Gaazzixeessaa Gaazexaa Urjii Kan turan Obbo Tesfaayee Dheeressaa Waliin Gaaffii fi Deebii taasifame kutaa Jalqabaa