SBO- Dararaan Hidhaa Mootummaan EPRDF Miseensota ABO Irraan Gahaa Ture Ammaallee Akkuma Itti Fufetti Jira.

SBO- Dararaan Hidhaa Mootummaan EPRDF Miseensota ABO Irraan Gahaa Ture Ammaallee Akkuma Itti Fufetti Jira.

(SBO-Hagayya 14,2019) Dararaan Hidhaa Mootummaan EPRDF Miseensota ABO Irraan Gahaa Ture Ammaallee Akkuma Itti Fufetti Jira.

Akka kanaan Ji’oota Lamaan dura guyyaa Sooma hiikkaa/Eidl-Fixir maatii isaa dubbisee Iddoo hojii isaatti deebi’aa kan ture Ogeessi Kaameraa/camera man ONN Jaalataa/Jalaaladdiin Abdulqaadir Godina Wallaggaa Lixaa Ona Begii Magaalaa Begii bakka Qashamaandoo jedhamutti Waraana Mootummaa EPRDFn Kaampii Waraanaatti hidhamuun dararaan hamaan erga irraa gahaa turee booda, Mooraa Waraanaa keessaa baasuun Waajjira Poolisii Onichaatti geessuun ammaan tanas Waraanni Mootummaa biyya bulchaa jiruu dararaa hamaa akka irraan gahaa jiru maddeen dubbataa jiru.