#SAY NO TO THE FINFINNE’S MASTER PLAN!

 
Akkuma bekkamu bara 2016 Fincilaa gudda biyya kanatyi kaasee jijjirama(miccirama) Kan biyya kanati fide wayee master plan #Finfinneti. Yeroo sanatti akkuma amma kana Hayyota keenya kana biyya buqqisaani,Kan Ajjesaanii Fi Kan hafan Mana hidhatti ugguraniiti Kan master plan Sana labsuuf turan. Has ta’uu garuu Qeerroon keenya didda kaafteen harkatti qabneeti sirna biyya teenya qiqqircee nu saamuf ture miila takka jalaa dhoofne milli takka hafe dandamatee amma kunoo laabsi Sana caale qabee dhufaa jira ! Maaltu ta’uuf deema?
 
1. Hoggantoota keenya hidhanii Kan Ajjesaanii,miidiyaa keenya cufaani baldhifatanii akka jedhan Sana (የሰፈር አለቃ )ta’anii Oromiyaa iddo 5ti kufuuf deemu #Kibba_Oromiyaa, #Kaaba_Oromiyaa, #Baha_Oromiyaa #Dhiha_Oromiyaa fi #Giddu_galeessa_Oromiyaa jedhanii. Kanaaf Kan Ammati finfinnen Kutaa magaalaa haaraa (Lammii-kuraa) Dabalattef. Kun karoora isaanii Isa duraatti kun gaaf ta’uu didu inni lammataa immo.
 
2. Biyya kana iddo 20ti qooduudha kun akki itti ta’u confederal state 3 (Oromia excluding #Finfinne ,Amhara,Tigrai) fi Federal state 17 (Finfinne,Somali,afar,sidama,walaita…) Kun Waan fuldura keenya ta’uuf deemu.
#Oromoo handhuura kee #Finfinna kan ilmaan qaqqalii 5,000+ itti gabbartee kumaatam itti maddifteef inni guddan finfinnedhaf,Ammas deebanii madoo kee tuqaa jiru! Filannoon nuti qabnu lama takka hundii keenya itti dhumnee Kan hafe bilisoomsuu inni lamataa salphatte Wagga 1000f cabdee alagaa jalatti jiraachuu! Kana lamaan kessa filachuun Kan keenya! Ani akka kooti waan narra barbaachisu hunda godhee biyya koo bilisomsuudha! ATI HOO????
 
GALATOOMA HORAA BULAA
Abigo Jarro