Sawud Arabiyaan Allaa Muddiin irraa qarshii biliyoona sagal 9 irraa fudhattee biliyoona tokko (1)qofaa hanbisteettif

Sawud_Arabiyaan Allaa_Muddiin irraa qarshii biliyoona sagal 9 irraa fudhattee biliyoona tokko (1)qofaa hanbisteettif…kan baankii biyya sawud irraa inni qabudha kun…kan biyya #Itoophiyaa hoo hangami? Itoophiyaan immoo hanga irraa fudhattee hangam hanbistiif laata?


Bara mallasaan Du’e kan Aalamuddiin Kan dubatan


How did #AwolAllo get this information? Yeroo sadarkaa barumsaan dabalaa deemtu ragaa malee xibaarun ulfaachuun hafee jira jechuudha? Safuudha! Jawaar fuuldura dhaabachuufi jecha hanga kana gadi budhuu hin barbaachisu! Salphoo soqolatte soqola gargaaru waan jedhan tokkon yaada’e.