Sanyii keessan waanti qaanessu, qe’ee keessan hin galiin! Kan abaarame otuu jiru lama du’a!!

Sanyii keessan waanti qaanessu, qe’ee keessan hin galiin! Kan abaarame otuu jiru lama du’a!!

Haacaaluu Caalaa- Gurraale- New Ethiopian Oromo Music 2021 (OfficialVideo )


Diinni keenya ni riphe malee, hin badne. Guyyuu waan deermaa jiru qalbiin hordofuun gaarii dha. Waca FB xiqqeessaa; bakka jirtanitti walijaaraa!!
Sirbaa fi nama abaaruun Injifannoon dhufu hin jiru. Seenaa bara 1991 irraa barachuun barbaachisaa dha.
Waanti Hacaaluu irratti deddeebi’ee raawwatamaa jiru, ibsaa diimaa diinota keenya irraa nutti ibsamaa jjru.
Ofeeggannoon barbaachisaa dha.

Via: Dabessa Gemelal

Sisay Seifu-Maal Jibbita ree -New Ethiopian Oromo Music 2021(Official Video)