Salphinni EPP itti fufeera..Hojjatootni Aanaa Gurawwa yeroo EPP balaaleeffatanii waltajjii dhiitanii bahan.

Salphinni #EPP itti fufeera..Hojjatootni Aanaa Gurawwa yeroo EPP balaaleeffatanii waltajjii dhiitanii bahan.
walgahii haala kanaan osoo hin mari’atin dhiisanii deeman.Sababnis EPP waan jedhamu irratti mariin hin barbaachisu.
#DOWN.
ITTI MUDDI.Abdi Teyib Wako

ዳውድ ኢብሳ ቀጣዩን ምርጫ እናሸንፋለን | የኦሮሞን ፍላጎት ማክበር ወይም ውጤቱ የኤርትራ መንገድ ነው | Dawud Ibsa OLF Interview Ethiopia