Salphinni Abiyyi fi Bilxiginnaa PP ammas akkuma itti fufeetti jira!

Salphinni Abiyyi fi Bilxiginnaa PP ammas akkuma itti fufeetti jira!

Guyyaa har’a Abiy isaafi Lammaa akka walitti araarsaniif Abbaa duulaa gammadaafi Leencoo Baatii gara Lammaa Magarsaa erge ture jarri laman gara lammaa Magarsaa erga deemanii marii godhanii booda Lamma Magarsaa Eejjannoo isaa akka hin jijjiirre itti hime jara lamaan gaggeesse dubbiin dubbii Kaayyooti malee dubbii araara dhuunfaati mitti jadheen jara lamaan garee Bilxiginnaa irra ergamte gaggeesse Lammaan! Abiy Ahmed yeroo jarri Lammaan Araara ni dide filannoon koo ummata Oromooti Bilxiginnaa mitti jadha jadhanii itti himan Abiy Mobile isaa lafatti darbee jabse!
Abiy guyyaa Mataan keetu Cabu dhufaa jira!!
Lammaa Si Cinaa jirra!
Lammaa irratti shirri hojjatamu shira ummata Oromoo irratti hojjatamu Qeerroo Oromiyaa Lammaa Magarsaa Cinaa dhaabadhaa?
“Gooftaan keenya ummata keenya” jachuma kana hojiitti hiikaa jira Lammaan! Rakkinni tokko Lammaa irra yoo mudate kana itti gaafatamu Abiy Ahmed Aliti .Sagalee Sabboontoota Finfinnee Oromiyaa irraa!

Shukuradin Jamal

Duraanuu wal hin lolle
diraamaa dalagdanii
Miidiyaatti baatanii
filmii sobaa uumtanii
Saba koo gowwomsitu
ololaan gad baatanii
Durumaan hubanne
akka isin sobdanii
Hattoota ilmaan saree
gadhee garaa fincaanii (2)

Dhaadannoon Buli Qeeyroo jedhu”
warreen Haareya waanuma Woggaa 4fi5nii isinitti fakkaatu ilaalaa Gaazzeexaa Bariisaa irratti Ganna 42 dura.


Ilmaan kijibdootaa maallaqa ilmaan haqaa jalaa funaantee badhaasa itti fakkeessaa yoo walbadhaaste Taajjabbiitti ninqorrus hinbulluqus. OPDOn akkanuma turte; fuuldurattis kanuma.

Beekan Erena


Bara xawalwwaalloonni ABO fi Alaabaasaa xireeffataa turte sana TAAJJABBIIN niyaadata. Sunis darbe. Obsaafi jabaan nama mo’ata. Har’a hundishee akka koshommee harcaateetu dhugaan ol dagaagaa jira😀


Gannaqaan Orooppaatti galee boo’uu jalqabeera