Salphina OPDOn nutti fidde kana laalaa waan Liyyu Poolisiin ..

Salphina OPDOn nutti fidde kana laalaa waan Liyyu Poolisiin bulchitootaafi unmata keenya kan Gursum godhaa jirt

Ummata keenya irratti roorroon karaa addaddaa gaggeeffamaa jiru kan Wayyaaneen qindaa’ee, Wayyaaneen hogganamaa jiru. Kana waan ta’eef, ummati keenya humna, beekumsa, ogummaa fi tooftaa qabu mara walitti qindeeffatee Wayyaanee fi lukkeelee Wayyaanee buqqisuu irratti xiyyeeffachuu qaba. Duulli amma Oromiyaa bahaatti adeemaa jiru, kan kanaan dura Oromiyaa kibbaa, Oromiyaa lixaa fi bakka adda addaatti deemaa ture irraa adda bahuu hin danda’u. Duulli kun wiirtuu Oromiyaa keessattis waan hin adeemsifamneef hin jiru. Duula maraalessa gama hundaan gaggeessuun barbaachisaa dha. Wliif haa birmannu; waliin haa falmannu!!
Roorroo bifa fedhee iyyuu abbaatu ofirraa deebisa!


It looks like Lama Megersa is permitted to talk only about economic development not about human rights! He is talking like a robot; I’ve never heard him talking about collective human rights violations in Oromia. The suffering of the Oromo people in general but particularly worse for oromo prisoners.  He is just talking like crazy cadres without substances? Above all he is a liar, not long ago he went to hararge and lied to the people. What a disgrace of humanbeing he is? He is worse than all past TPLF appointees of the so-called presidents of Oromia. He has zero accomplishments; only empty talks.

Watch this is him lying to the people of Hararge! this is Abdi Mohamed Ely ‘s Liyyu police with the help of TPLF’s Agazi playing with the lives of innocent Oromo farmers. They have no help which is very sad!


Liyuu Polisin Oromo akkana Darara jiran ODUU VOA DH