Saliha Sami :Rakkanneef Rakkoof walin dhiifnu, walqabannee Tabba baana

Saliha Sami :Rakkanneef Rakkoof walin dhiifnu, walqabannee Tabba baana

KOONSERTII DEEGGARSA WALLOO
Artist Saliha Sami tiin yeroo dhihootti COOMING Soon

Hello Matakal wambaraa, Walloo Raayyaa, Agew Qimant, Affaar, Somalee, Hadiyyaa, Sidaamaa, Soodoo, Silxee, Baale Raayituu, Jaarsoo Harargee, Cinaaksan, Iluu bedellee, Wallaga Dambii, Arsii Itayya, Amboo, jimma, Boorana Gujii, OROMOO Oromia #Kushilmmaan abbaa gadaa. Hubadhe seenaa kankee qoradhe sixinxalee dhufaan jira siif jarjaree. Stay tuned 🚁