“Salamoon Dafaraa Gammachuu jedhama!

“Salamoon Dafaraa Gammachuu jedhama. Dhalataa salaalee aanaa Giraar Jaarsoo ganda Giraar Gabbar kan jedhamu yoo ta’u , ajajaa polisii kora bittinsaa Fiichee ture. Achumaan humna addaatti makamuun leenjii fudhachuun naannoo lixa oromiyaatti hoogganaa polisi humna addaa oromiyaa ta’uun muudame. Qotee bultootaa hedduu ajjeessu fi mana isaanii gubuudhaan yakka raaw’achiise. Booda namoonni irratti dammaqnaan achii baasan. Salaalee aanaa Dagamitti itti gaafatamaa nageenyaa ta’uun muudame. Waan nama raaju gaafa mana obbo Zarihuun gubatu osoo ijoolleen didduu Salamoon Daffaraa ibidda itti qabsiisee gube jedhu polisoonni ragaa yeroo kennan.”

Yaya Beshir