Sagantaa TV Gaaddisa Dhugaa Waxabajjii 22 2018 Daawwattoota keenya Ibsa Ejjennoo Walgahii Shanee Gumii ABO Waxabajjii

Sagantaa TV Gaaddisa Dhugaa Waxabajjii 22 2018 Daawwattoota keenya Ibsa Ejjennoo Walgahii Shanee Gumii ABO Waxabajjii

9 -19 bara 2018 gaggeeffamerratti Afaan Amaaraatin Bahe sagantaa itti
aanuun isiniif dhiyeessina።
ክቡትና ክቡራን ተመልካቾቻችን የኦሮሞ ነጻነት ግናብር ስራ-ኣስፈጻሚ ኮሚቴ ከሰኔ 9 – 19 ቀን 2018ዓም
ያካሄደው ስብሰባ -የኣቋም መግለጫን በቀጣዩ ዝግጅታችን እናቀርብላችኋለን።


Breaking News
=======
“Kominikeeshiinii poolisii Girma
Kaasaa rakkoo har’a mudaateen walqabatee aangoo isaa irraa ka’ee jira.”