SAGALEE QEERROO:EBLA 26 2018

SAGALEE QEERROO:EBLA 26 2018

ONN: Ebla 26,2018-Finfinnee-Makalaawwii
=====================
“Maakalaawwin cufameera (Samsameera)” jedhamaa kan ture soba ta’uu saaxilamee jira.

Waa’ee mana hidhaa Maakalaawwi Qeerroon akka nuu gabaasetti “Ololli diinotaa fi harcaatuu farreen qabsoo Oromoo manni hidhaa wayyaanee fi sirna dargii duraanii MAA’IKELAAWWIIN” cufameera jechuun olola karaa miidiyaalee qabaniin fuuldura mana hidhaa kana irra waraqaa cufameera jedhu maxxansuun waan cufan fakkeessuun isaanii ni hubatama!

Akka odeessi maa’ikelaawwii argame agarsiisutti manni hidhichaa guyyaa har’aa kanachuu waraqaa saamsame jedhu irraa kaasuun tajaajila banaa ta’uun kennaa akka jiru beekameera

Ololli itti fakkeessitootaa ksnneen qabsoo Oromootti danqaa uummuuf wawwaataniis ejjennoon EHIADEG afaan faajjessa ta’uu ni hubachiisa!” Jechuun Qeerroo Bilisummaa Oromoo gabaase

HAACAALUU HUNDEESSAA BIG CONCERT CALGARY APRIL 28/2018