Sagalee QEERROO Muddee 05 2018 Barattoonni Oromoo yuunversiitii Asoosaa yaaddoo nageenyaa irraa kan ka’e gara mooraatti deebi’uu akka hin dandeenye ibsan.

Sagalee QEERROO Muddee 05 2018 Barattoonni Oromoo yuunversiitii Asoosaa yaaddoo nageenyaa irraa kan ka’e gara mooraatti deebi’uu akka hin dandeenye ibsan.

Sagantaan gadda ibsannaa guyyaa sadiif magaalaa Gimbiitti geggeeffamaa ture nagaan xumurame. | Barataan Yuunversiitii Wallaggaa Dachaasaa Furgaasaa erga rasaasa qaama mootummaatiin madaa’ee booda mana yaalaa riferaalaa Naqamteetti lubbuunsaa darbe. | “Ibidda rakkoo irratti beenzina firfirsuun itti gaafatamummaa dagachuudha” jechuun Adda Bilisummaa Oromoon ibsa baase. | Haga gaaffiin uummataa deebi’utti barnoota akka dhaaban barataan Yuunversiitii Jimmaa ibse.