Oromo Voice Radio (OVR) Broadcasts- 31 January 2018 and SAGALEE QEERROO AMAJJII 30 2018 :-

Oromo Voice Radio (OVR) Broadcasts- 31 January 2018 and SAGALEE QEERROO AMAJJII 30 2018 

Kabajaa Guyyaa WBO Biyya Yaman kan bara 2018.

NN: Qophii Ijoollee Kabajaa Guyyaa WBO Biyyaa Yaman kan bara 2018.

Video Kabajaa Guyyaa WBO Yaman Turee Reefuu nu Ga’e.
——————————
Kabajamtoota Hordoftoota ONN. Kanaan dura video kabajaa guyyaa WBO hawaasa Oromoo biyya Yaman kan bara 2018 hanga xiqqoo maxxansuun keenya ni yaadatama. Rakkoo networkii biyya sana jiruun kan ka’e video-lee sadii reefuu nu qaqqaban walitti aansinee kunoo maxxansinee jirra.


SAGALEE QEERROO AMAJJII 30 2018 :- **** Sagaleen Qeerroo Bilisummaa Oromoo Torbanittii Guyyaa Sadii Facaasaa (Kibxata) Kamisaa fi Jimaata Akka Lakkofsa Sa’aa Oromoo tti Galgala Keessaa sa’aa 7:30 Iraa Amma 8:00 tti Metir baandii 16 KHZ 17840 Irratti Kan Isinii Darbu Dha.”Nuti, Qeerroon Oromoo, seenaa wareegama qabsaa’ota Bilisummaa Oromoo haga yoonaatti galmeeffameef kabajaa guddaa kennaa, nutis akka dhaloota haaraatti wareegama bilisummaa baasuuf kaanee jirra.” Qabsoon itti fufa! Garboonfataan ni kufa!!

Simannaa Ummanni Godina Baalee Aanaa Goobbaa Ganda Sheedam Qabsaawaa Oromoo Haaji Huseen Teessof Taasisan #RDH