SABABA JIJJIIRRAA DURAA DUUBA QUBEE AFAAN OROMO

SABABA JIJJIIRRAA DURAA DUUBA QUBEE AFAAN OROMO
“Hayyoonni” OPDO TV irratti bahuun tartiiba qubeen itti baratamuu hin jijjiirree jetti. Kuni hoo maali laata?

QUBEE AFAAN

 

OMN: Gabaasa addaa -Tartiiba Qubee Afaan Oromoo ilaalchisee