Geerarsi Haacaaluu Ka Dhiyeenyaa Sabaa himaa Uummataa Irratti Dhiyaachuu Hin Qabu Ture: Angawaa

Geerarsi Haacaaluu Ka Dhiyeenyaa Sabaa himaa Uummataa Irratti Dhiyaachuu Hin Qabu Ture: Angawaa

Haala qabatamaa Itiyoophiyaa keessatti hojii sabaa himaa kan xiinxalee Konfraansiin tokko dhiyeenya kana Finfinnee keessatti gaggeeffamee jira. Abbaa taaytaa Brrokaastii Itiyoophiyaaf Daayreekteera ka ta’an Obbo Zar’aay Asgeedom sabaa himaa biyyatti keessaa hanga tokkoon waan ta’u hin mallee gabaastan, kaaniin gonkumaa gabaasuu dhiiftanii calliftan kanneen biroon immoo hanga gabaafamuu qabu hin gabaafne jechuun qeeqan.

Sabaa himaa qeeqnii irratti dhiyaate keessaa tokko OBN ture. Kunis waa’ee walitti daangaa Oromiyaa fi bulchiinsa naannoo Somaalee, waa’ee walitti bu’iinsa Bunnoo Baddallee akkasumas walleen Haacaaluu Hundeessaa kallattiin galama Miliyenamii keessaa uummataaf darbuu hin qabu ka jedhu irratti fulleeffate.

Gama kaaniin qeeqnii kun kan irratti dhiyaataa ture oduu gabaastoonni OBN gara walgahii kanaatti hin afeeramne. Qeeqii dhiyaataa ture Ija Heeraa fi Seera biyyattiin attamiin ilaalama?

Maraafu gabaasaa guutuu caqasaa.

1 Comment

  1. The oromo people and Oromia government must provide 24/7 protection for this artist because the Tigre bandits officially threatened him. But if any one touches Hacaluu the sky will fall on ALL Tigres in Oromia, particularly those in Finfinne. They displaced and killed our people and cry victims tell their pain. “Tsere hizb (anti-humans)” are Tigre terrorists, not their victims.

Comments are closed.