Saaxilaman! Basaastota Bilxiginnaa

#Saaxilaman! Basaastota Bilxiginnaa

1. Murteessaa Abdallaa Basaasa Ol’aanaa Kan Qeerrowwan Baalee Dabalatee Oromiyaa bakka Heddutti Sabboontota Basaasun Lafarraa Duguugsisaa Jiruudha ( Godina Baaleti Amma Finfinnee jiraata )
2. Naanii Mahammad ( Magaalaa Jimmaa )
3. Gaarradaa Gulummaa Iddeesaa (Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Jimmaa Gannat)
4. Gammachuu Bulchaa ( Godina Qeellam Wallaggaa)
5. Johar Mohammmed ( Harargee Bahaa Gaara Mul’ataa ) Bulchiinsa Magaalaa Dirre Dhawaa fi Godina Harargee Bahaa Keessatti Qeerrowwan Ciccimoo Qabsiisaa kan jiruu fi Yeroo ammaa Kanas sababa Kanaan Sabboontotni Hedduun Baqatanii Kan jiran yoo tahu Warra Hafes qabsiisee Maallaqa Kiisha Guuttachuuf Oliif Gadi Fiigaa Jira. Magaalaa Finfinnettis Ijoollee Harargee irraa Dhufan warra Basaasu Keessatti Ramadama.
6. Amantii Saamu’eel ( Qeellam Wallaggaa)
7. Biqilaa Bayyanaa Ayyaanaa ( Godina Wallagga bahaa Naqamtee Ganda 04 )
8. Xaahir Huseen Mohammed ( Godina Baale Bahaa Aanaa Gindhiir ganda Kaarra maganee )
9. Huseen Abdu Shanna ( Godina Iluu Abbaa Booraa Aanaa Algee Saachii)
10. Getaachoo qabbannaa ( Wallagga Lixaa )
11. Olaanii Zagayyee Hirkoo ( Wallagga Bahaa Aanaa Giddaa Ganda Dirree Guddaa )
12. Nadifo Ganya Wariyoo ( Godina Booranaa Moyyaalee )
13. Gammachuu Birhaanu Bayyanaa ( Wallagga Lixaa Aanaa Yuubdoo )
14. Gabbisaa Gammachuu ( Arsii Lixaa Magaalaa Shaashamannee )
15. Ridwaam Mahaammad ( Godina Jimmaa )