Sa’atii muraasa dura shaashamannee keessatti abbaa fi ilma isnaayipperiin dhahanii ajjeesan.

Poolisiin oromiyaa Waan Ummati keessan tahe tahaa. Ajaja Kaadiree Bilxiginnaa fudhattanii Ilmaan saba keessanii, obboleewwan keessanitti hin dhukaasinaa.


Karaa WBO fi Qeerroon cufe qaamni dhibii banuun yakkadha.


#Shaashamannee
Sa’atii muraasa dura shaashamannee keessatti abbaa fi ilma isnaayipperiin dhahanii ajjeesan. Keenya kun booyichuma qofa tahee barana!!
Gubanne!!

Tulluu Hiyyeessaa

“Faraan G/arsii lixaa anaa gadabi hasaasa gandaa waqenxaraa burqituu fincilii didaa gabrumaa itti fufee oole”