Warqii mitii kasallillee otuu hin hafne wayyaaneen saaminsa irra jirti.

Warqii mitii kasallillee otuu hin hafne wayyaaneen saaminsa irra jirti.
Kuni kasala BEENISHAANGUL irraa sinotruck 20 ol WAYYANEEN saamtee otuu maqaleef imalaa jirtuu kan

qabameedha.

Mohammednur Guye

Saaminsa

Haasaa haadha daa’imaa tana waan namuu dhageefatuu qabu.

Sagantaa lammiin lammiif jedhu kan biyya Farnsaayi irratti hawaasni Oromoo Godhe irratti dubartiin Oromoo tun yeroo daa’ima isii biyya jirtu waliin haasaa goote himtu waan baayyee garaa nama boreessu.

Daa’immaan Oromoo biyya isaanii keessa jiran rakkina ofii caalaa rakkina lammii isaanii caalchisaan caalchisan lammiif ofiitiif hangana dhiphachuu jalqaban.


SEENAA DOGOGGORAA
====================
[OBN 16 07 2010] Seenaa Oromoo Sirna barnootaa keessatti baratamaa jiru sirrii miti jedhan hayyoonni

Oromoo Magaalaa Finfinnee
======================
[OBN 14 07 2010] Oromootni magaalaa Finfinnee Oromoota qe’ee irraa buqqaafamanii, magaalaa Galaan qubataniif deeggarsi kenname.