#Saamicha- ABOn biyyichi balaa hamaa keessa galuu himee jira;

ABOn biyyichi balaa hamaa keessa galuu himee jira; Oromiyaa badii irraa oolchuuf, qaamni marti, yaada ABOn dhiheesse deeggaruu qabu.
Mootummaan Ce’umsaa Oromiyaa hundeessuun hundee nagaa fi bilisummaa Oromiyaa eegeree ti!!