Kichuu

Bor ganama : Sa’a 8 irratti Embankment irratti walhaageenyu.Xumurri: Buckingham Palace

Bor ganama : Sa’a 8 irratti Embankment irratti walhaageenyu.Xumurri: Buckingham Palace

Sagaleen keenya: Fayyisaa Lalisaa goota Oromoo!

London_Marathon

Bor ganama : Sa’a 8 irratti Embankment irratti walhaageenyu.

Xumurri: Buckingham Palace

Sagaleen keenya: Fayyisaa Lalisaa goota Oromoo!

Hubachiisa: Bakka itti Fayyisaa jajjabeessuuf baanutti akkuma yeroo hundaa naamusa eguu qabna. Atileetota Oromoo bakka adda addaa irraa argaman tarii mufannaa irraa qabnu yoo jiraatan arrabsuun ykn jecha hintaane ittiin jechuun furmaata ta’uu waan hindandeenyeef yaada akkasii yoo qabaanne irraa of qusachuun barbaachisaa ta’uu hubachiisna.

KHG HOUK
Via : Ferhan Abdulselam

Exit mobile version