RSWO | Yaalii Ajjeechaa, Aadde KADIJJAA GIIROO ROOBAA

RSWO | Yaalii Ajjeechaa, Aadde KADIJJAA GIIROO ROOBAA (Miseensa Gumii Sabaa ABO) Irra’tti Humnoota MKIX’n Taasifame

Voice of Independent Oromia was live.


ዶ/ር ዐቢይ በዛሬ ንግግሩ የውጪ ዜጎች ሆናችሁ የሚድያ ባለቤት የሆናችሁ በሚል ማስጠንቀቂያ አዘል መልዕክት ያስተላለፈው ለምንወደው ጀዋር ነው። ለዚህ ስልጣንም ያበቃው ጀዋር ነው። የበላበትን ወጪት ሰባሪ ይልሃል ይሄ ነው። ለማንኛውም ጀዋር በቅርብ ሰዐት እንዳለው እኛም ሁሉን አይተን ኑሯችንም ሆነ ሞታችን ስለ ኦሮሚያ ነው ብለን ጠቅልለን ገብተንበታል። የዶ/ር ዐቢይ መጨረሻው እና ኦቦ ለማ መገርሳ ደግሞ ስልጣን የሚረከበው በጀዋር ጉዳይ ይሆናል።