RSWO – Waxabajjii 23, 2019: Buunnoo Beddellee Keessa’tti

RSWO – Waxabajjii 23, 2019: Buunnoo Beddellee Keessa’tti Oromoonni Danuun Gara Mana Hidhaatti Guuramaa Jiraachuu | Marii Dhimma Yeroo’rratti Hayyuu Oromoo Obbo DAANI’EEL DAFAA waliin Taasifne


Voice of Independent Oromia


ONN: Dr Kedida Show
Discussion on current issues with Obbo Ahmed Sayyo, Odaa Xase and Dr Rundassa Eshete