RSWO : Marii Hayyuu Oromoo Obbo MOOSISAA OOSAA waliin,

RSWO | Marii Hayyuu Oromoo Obbo MOOSISAA OOSAA waliin, dhimma yeroo Oromoofi Oromiyaa’rratti taasifne

Voice of Independent Oromia