RSWO – Marii Dhimma Oromoofi Oromiyaa’rratti Hayyuu Oromoo Obbo JAMAAL IBRAAHIM waliin Taasifne

RSWO – Marii Dhimma Oromoofi Oromiyaa’rratti Hayyuu Oromoo Obbo JAMAAL IBRAAHIM waliin Taasifne

RSWO – Marii Dhimma Oromoofi Oromiyaa’rratti Hayyuu Oromoo Obbo JAMAAL IBRAAHIM waliin Taasifne. Akka Sirna Gadaa Oromootti Dirqamniifi Ga’een hojii Abbaa Gadaa Oromoo Maal ture? Mirgi Hiree Ofii Ofiin Murteeffannaa Uummata Oromoof Barbaachisu kan Akkamiiti? . .