RSWO – Hagayya 22, 2019: Dararaafi Ajjeechaan RIX’n Oromoota Lixaafi Kibba Oromiyaa’rratti Raawwatamu Daran Hammaachuun, Oromoonni Danuun Qe’eefi Qabeenya’saanii Dhiisanii Baqachaa Jiraachuu

RSWO – Hagayya 22, 2019: Dararaafi Ajjeechaan RIX’n Oromoota Lixaafi Kibba Oromiyaa’rratti Raawwatamu Daran Hammaachuun, Oromoonni Danuun Qe’eefi Qabeenya’saanii Dhiisanii Baqachaa Jiraachuu

RSWO | Kibbaafi Lixa Oromiyaa Keessa’tti, Oromoonni Danuun Dararaafi Ajjeechaa RIX jalaa gara Firaafi Bosonaa’tti Baqachaa Jiraachu