RSWO : Barattoonni Oromoo Yuunbarsitii Dirree Dhawaa,

RSWO | Barattoonni Oromoo Yuunbarsitii Dirree Dhawaa, Qaamota MKIX fi Jaarmayaa Siyaasaa Amaaraatiin Tumsamaniin Dhaanamaa, Dararamaafi Hidhamaa Jiraachuu | Oromoonni Siikkoo-Mandoo Jajjaboo Danuun, Mana hidhaa Magaalaa Shaashamannee’tti Hidhamuun Dararamaa Jiraachuu


Suraawwan kun dhuguma motummaan kun “Itiyoophiyaa Oromoo irraa baraaruuf hojjachaa jiraayi” nama jechisiisu. Akkamiti artiistin Oromoo tokkolle irbaata kanarratti kabajaan hin affeeramne? Namootni as keessa mul’atan filmii ሶስት ማእዘን kan MM Abiyyi anatu barreesse jedhee san irratti namoota hojjatani. Gaafa Isaayaas Afewoorkiin Finfinnee dhufe kan simate isaani. Gaaf hooteelli Sky Light eebifame kan afeeraman isaani, waan gurguuddaa hundaaf fuula biyyatti kan ta’aani mul’atan isaani. Maali jarana bara Oromoon biyyatti bulchaa jira jedhamu kanati akkamiti artiistooni Oromoo kabaja dhabu.

Kana nama dhibuu ammo MM Abiyyi dabalatee aangaawootni ODP hundi deddeebisani “booy’icha keessaa bahaa” kan jedhan sani. Artistioonni Oromoo sabaafi malee ofiif akka hinqabsoofne naaf gala. Garuu akka isaan fulduraatii bahaanni hinmul’anne namni godhu moraali kamin “booy’icha keessaa bahaa” isaanin jechuu danda’a? Suraan kun ijolee Oromoo ol guddachaa jirtuuf ergaa akkami dabarsa? Kan itti cabee fi dadhabe kanbiraa kan Finfinneeti itti mul’achaa jiruu fi seenaa ofi kaayachaa jiru kanbiraa.

Via: THE FINFINNE INTERCEPT


Gaafiin ummata Oromoo kana miti Yaa kabbinnoota Shira Ummata Oromoo jiduuti Qooddamisa Ammanti hojjachuu Dhisaa Khkhk Hundishee Fakkeessitootadha! Gaaffiin Oromoo tapha daa’imaa kanaan deebii hin argatu. Gaafiin

Neftegna!!!!