Roorroon gama Kaabaan ummata keenya irra gahus jabaatee jira.

Roorroon gama Kaabaan ummata keenya irra gahus jabaatee jira.

Ummanni keenya Walloo garuu roorroo kamiifuu jilbeeffatee hin beeku. Roorroon ergamtoota alagaa abadan ummata keenya hin jilbeefafchiisu.
Haguma mataa keessa nu dhawan jabaanna!!


BAFKATTEE jecha jedhu yeroo hedduu dhagayaan guddadhe.
Namicha qe’ee Oromootti jabbiloota bobbaasee guggubsiisaa jiru kana waanti akka gaariitti ibsu yoo jiraate, jecha Bafkattee jedhuu dha.
Namni ofii akkana fakkaate guddate, yeruma gabaabaa kana keessatti dagatee qe’ee Oromoo qe’ee boohichaa godhaa jira.

Dábessá Gemelal


Gootni kun lubbuu isaa Oromoo wareeguuf of kenne. Galtuu fi gantuun garuu qe’ee isaa Salaalee, Dagam ganda shanoo iddoo addaa #Sillaasee jedhamutti argamu gubde.
Kun garuu gooticha Oromoo, Jaal Zarihuun Ambarbirri Birahanuu,abadan duubatti hin deebisu.
Ummanni Oromoo maatii isaaf mana dahaabaa akka ijaaru shakkii hin qabu; oolmaa inni saba Oromoof oolaa jirus galmeen kabajaa ulfinaa galmeessaa jira.