#Ristii gara Oromoyaatti…Dejene Gutema

#Ristii gara Oromoyaatti…Dejene Gutema

#Ristii gara Oromoyaatti…
Karrayyuun rakkoo jajjabduu keessa jira! Ardhaan tana bakka Garaa Mataa dhibaa je’aniinitti, lola hamaarra oole Karrayyuun! Loon hedduunis diinaan saamamee jira je’a odeessi achii bahe akka akeekutti! Suraan asii gadii tun warra Gadaati, Gabalaan (Gandi Gadaa) kana diinni itti dhaammataa jira! Aanan Boosetiif Fantaalleen Addaan citee jira!!! Dirmaannaa feeti Fantaalleen!
LAFTI LAFEE TIKFATEE BULAA KARRAYYUU KANNEEN ASII GADII KANNIIN NAANNOO AMAARAA WEERAMEE JIRA!!!!
Qorkee (Ammaan tana Shonkoraa je’amee Tappeellaa irraa dhabbatee jira…Karaa guddicha Djibouti deemu irratti bahanii…asitti ka aanaa Boosatiif Fantaallee addaan kutanii jiran)
Qonye
Malkaa Jiloo
Gaara Gaalaa
Dudda Daalcha
Gaardaa
Haroo Arbaa
Eddoo Guddoo
Eddoo Qal’oo
Irraanbuutee
Labii (Malkaadha)
Siree Abbaa shaame
Buuran (Malkaa)
Boqqoolloo

Oromiyaa


Kaadireen Opdo isaan kanas sobaa,humna nuti erginee mitii jedhanii numorkuufiiree?
 
 


The Tigray army of TPLF said that the last war that happened in the border of Canfar and Tigray had arrested hundreds of soldiers of Oromia and other members of the central government of Ethiopia.
The Tigray media has announced ‘ Videos and pictures of soldiers wearing the ‘ special army ‘ of Oromia region ‘ that they said they had caught the last war ‘ that’s how they put their words.
It deserves to be remembered that the military of the districts are in the first opening of ‘ the war between the central government and TPLF, and TPLF are already coming out ‘ video s’ that were reported that they were caught in the wars.
Sabir Ali. .. Bahar-home..
 
 
 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.