RIB Abbaa Imaanaa Finfnnee har’a magaalaa Jimmaa tti qabuun hidhee jira.

WARANA KANAA BAKAA JIIRUTII CIIMSUU QABNAA…..DHIGAA MOHAMMED AMIIN ESANTUU DEBIISAA
baga abaan kee si dhalche baka jirttuti umrii dheeradhu fayyaa sifaa habayisuu WBO

kunoo wanii ka’aa finicilaa januf kanafii
Raayyaan ittisa biyyaa Abbaa Imaanaa Finfnnee har’a magaalaa Jimmaa tti qabuun hidhee jira. Kan hunda caalaa namatti ulfaatu osoo inni gadda harmee isaa irra jiruu hidhan. Kun ammoo hammam akka hammeenyi sirna kanaa hammaate namatti muldhisa.
oromoo motuman kunii sii hanbisuu demuu hincalisiinaa fincilaa

AGM: P/Maammen Hidhamuu, Amerikaa Miniyaapolisitti Mormiin dhooyu fi Oduulee Jajjaboo…