Bishooftuu:Reeffa weellisaa Daadhii Galaan finfinneedhaa dhufaa jiru simachuuf qeerroon magaala Bishooftuu Gara Buufata konkolaatatti Deemaa jiruu 

#Bishooftuu
Reeffa weellisaa Daadhii Galaan finfinneedhaa dhufaa jiru simachuuf qeerroon magaala Bishooftuu Gara Buufata konkolaatatti Deemaa jiruu 
Vivivaaa QBO. Qeerroo Dhigiini Gootichaa saba Daadhii galaan akka lafati hin hafanee Waraana Abbiyyi ahmedittu Ajjesee Hubadha #Bishooftuu
Reeffa weellisaa Daadhii Galaan finfinneedhaa dhufaa jiru simachuuf Gara Buufata konkolaatatti Deemaa jirra!


#Ajjechaan Ittihiiqaa tafartif Motummaan waayyaane Qophesse True daadhii galaan Nyatte Dr, Abbiyyi Ahmed Lubuu ilmaan Oromoo akka Titisatii ilala malif yoo Jatan gaafa Waraani RIB naannoo Amahar keessaatti Nama 8 ajjesee Motummaa gumma kafaleef OROMOO GARUU GUYYAA IRRAA GUYYAATI AJESAA JIRA

Adem Misoma


VOA sagantaa guyyaa Hardhaa.
WBOn kaleesas hardhas UUMMATA isaaf qabsaaheef sana gammachuun wal sumuuf qabsaahaa ture. Ammas waamicha sabasaaf awaatee Jira.


Ajjeechaa artiistiif qabsaahaa oromoo DAADHII GALAAN irrattii wantii murteesaniif ifaadha.
Guyyoota lamaan kana keessa gammachuun QAWWEEn dhokaasamaa ture, Warrii dhokaasaa tures warruma Mootummaa eeyyama QAWWEEn socho’aniidha. Kanaaf nama seenaa qabu nama jaalatamaa kanattii qawwee garagalchuun uummatas boochisanii, UUMMATA naaniichaa qawwee seeraan Alaa qabu sodaa jedhaniif Ajjeechaa kanaan wal qabsiisanii, UUMMATA keeysaa namoota jajjabaa shakkii Fii maqaa xureesuun kaan du’aan kaan immoo hidhaan adabuufii UUMMATA hunda doorsisuuf tooftaa dulloomaa fayyadamaniidha.
Kana immoo dhiheenyattii waliin arguuf jirra.
OPDOs ta’ee ODP siyaasnii dulloomaan kaleessaa hanga hardhaa ittiin adeeman kanuma..
Dhugaan kee ni Baha. NAGAAN BOQADHU Daadhii Galaan kan barbaacha nadhiitiif otuu waywaattuu sihuu dhabuun keenya gadda guddaa dha.