Rarragii kun maali? Namoota March 10,2018 Makalaakiyaan Mooyyaleetti fixxee , waan fixe hin beennu jedhanii barreessuun rarraga

Rarragii kun maali? Namoota March 10,2018 Makalaakiyaan Mooyyaleetti fixxee , waan fixe hin beennu jedhanii barreessuun rarraga.

Namoota gaafa san RIB fixe keessaa tokko Barsiisa Tamaam Nageessoo turan. MNO waa’ee barsiisaa Tamam Nageessoo qaama hin beekamneen rukkutamee jedhee yoo barreessu rarraga rarraga cufaa irra hamaati. Haqa ummata keennaa dhossuun aga yoomiitikaa?
Warrii finna keennaafi hoggantoonni Poolisoota aanaa Mooyyalee , warri finnaas barrreffama kana hordofanii sirreessuu qabu. Sirreessa jenna! Kun seenaa milisanii nyaapha qulqulloomsuu ta’a! Tanaaf seenaa miliqa ha dhoorruu!

Dábessá Gemelal