Rakkoo keessaa isaan baasuu baannuus,rakkoo isaani ijaan argine

Rakkoo keessaa isaan baasuu baannuus,rakkoo isaani ijaan argine. Garee gumii odaa nabee jalattii walittii jaamboo jooten durfamnee midhaan daaksifamee gara kuntalaa 550 geessinee galle!
Dhaamsa buqaatota: nu jirachaa otoo hin taanee akkaa mulluttii affelamaa jirra!mana kana keessa namaa hedduttu jira.kan ilmmoo duraa qalaani haati marattet jira,dheessuu ilmoo gattee dhufteet jira,dheessut as keessa jira.mannii nu keessa jiraannuu kun siibilaa keessatti yoo kuusanu ni ligida’a.Afuraa keenyaanu wal fixuuf jirra. Rabbiif jedhaa oromiyaan bal’oodha nu qubsiisa.kanarraa kan hafee hunduu nu akka bineensa parkii ykn muziyeemii mitii kan as keessatti nu ilaaltanii galtan.oromiyaan bal’oodhas dureettidha nu qubsisaa jedhu!
Horaa bula!