Ragaan kana caale hin jiru: Dr. Abiyyi ajaja habashaatiin qofa socho’a yeroo jennu ragaa malee miti.

Ragaan kana caale hin jiru: Yaa sabaa akkan taatee??????? Hayyee numaa jiradhuu ati yeroof

Ragaan kana caale hin jiru. Dr. Abiyyi ajaja habashaatiin qofa socho’a yeroo jennu ragaa malee miti.

OMN: Oduu Guyyaa (Mudde 12, 2019)


Beknan Rabira

Ragaan kana caale hin jiru.
Dr. Abiyyi ajaja habashaatiin qofa socho’a yeroo jennu ragaa malee miti. Nugusuun akkasitti Afaan Oromoon dubbadhu jedhee eeyyamnaaniif dubbachuu eegale. Qaanyii kana Oromoon gurra qabdu dhagahi

Video credit: O.C.C


Dr. Abiy afaan Oromoo dubbachuuf Nigusuu Xilahun, gurratti hasaasee “Afaan Oromoo xiqqo dubbadhu….” jedheenii MM dubbachuun waan akeeku qaba.
1) Ummatni afaan Oromoo dubbatu Dr. Abiy qalbii isaatiin yaadachaa akka hin jirre agarsiisa. Isa keessa waan jiru namni biraa yaadachiisuu hin barbaachisu waan ta’eef. “Nu taajjabanii afaan Oromoo xiqqo dubbadhu” wanti jedhu yaadachiisa komii jalaa bahuuti.
2) Fedhii afaanichaaf qabu osoo hin taane siyaasaaf itti fayyadamaa jiraachuu isaanii agarsiisa. Akka ummatni hin mufanne sossobuufi.

* Yeroo Nigusuu Xilahun gurratti hasaasu sagaleen ni dhagahama. Ragaan itti haasaasuu sagalee achirraa dhagahe.


Ethiopia: ከዶ/ር አብይና አረጋዊ በርሄ ፍቅር በስተጀርባ የታቀደው ድብቅ ሚስጥር Abiy Ahmed | Aregawi Berhe