Ragaa bahe (Leaked)!!Himatni sobaa OMN irratti dhihaataa ture..

Ragaa bahe (Leaked)!! Himatni sobaa OMN irratti dhihaataa ture Mootummaa Naannoo Amaaraa irraa akka madde ragaan argameera.

Xalayaan kun kan Abbaan Taaaytaa Biroodkaastii himannoo MNA irraa gaafa Fulbaana 28, 2012 dhihaateef irra dhaabbachuun OMN akka deebii kennu ittiin gaafatee dha. Himata MNA dhiheeffate keessatti akka waan OMN “naamusa miidyaan ala bahuun, jibbaa fi wal waraansa lallabe”tti dhheeffame. Warri OMN maqa balleessii hangana gahu kanaaf deebii quufsaa ni kennu jennee abdanna.

Halaala irraas tahu akka hubannutti garuu wanni OMN itti yakkameef ajjeechaa ummata Qimaant irratti naannicha keessatti raaw’atamuu fi kan miidiyaaleen Amaaraa hundi beekaa ukkaamsan sagalee taheefii saaxiluu isaa qofa. Ummatoota Itoophiyaa hunda ija tokkoon laalla taanaan wanni oMN hojjete kun sadarkaa federaalaatti kan isa badhaasisu ture. Gara galchii tahee akka yakkaatti itti himatamaa jiraachuun olaantummaan saba tokkoo saba kaan ukkaamsuuf sodaa tokko malee hojjechaa jiraachuu agarsiisa.

Yaya Beshir