Raayyaa Ittisa biyyaa keessa olaantummaa

Raayyaa Ittisa biyyaa keessa olaantummaa Oromootu dagaagaa jira jettee odeessuu dhiistee akka Oromoo atis maalif gahumsa olaanaa mul’istee kutannoo cimaan olaantummaa seeraa kabachiisuuf of hin qopheessitu yaa warra nafxanyaa?Yemmuu gahumsa loltummaatiin dorgomaa tahuu dadhabdu inni gahumsaa fi kutannoo qabu Raayyaa Ittisaa keessatti hirmaannaan isaa dabalu inaaffaan Oromootu dhuunfataa jira jettee odeessuun maal gatii qaba?Yemmuu duri Xaaliyaaniin biyya kana weerarte Oromootu eenyuun caalaa gootummaan lolee lolchiisee Xaaliyaanii biyyaa baasee maqaa biyya kanaa gootummaan waamsise olaantummaa Oromootu jira jettee maalif hin wacne yaa harcaatu?

Andualem Bafakadu Demelce 1Ethiopia: ወታደራዊ መረጃ – ሌተና ኮነሌሉ በብዕር ስም የጻፉት: “ሰራዊቱን ከተወጠነበት የመከፋፈል አደጋ ለመታደግ”