Raayyaa ittisa biyyaa fi : Oduu qabatamaa fi wayitaawaa milqxee baate !

Raayyaa ittisa biyyaa fi : Oduu qabatamaa fi wayitaawaa milqxee baate !

Wayyaaneen Walgahii haaromsaa kan Qondaalotaa fi Waraana Raayyaa Ittisa Biyyaa erga calqabdee baatii 1 fi torban 3 taheera. Haa ta’u malee walgahii kanarratti kan hirmaachaa jiran irra-jireessi ajajootaa fi humni waraanaa 80% ta’an nuti ummata nuwaliin mootummaa gabroomfataa dargii kuffisuu keessatti shoora olaanaa taphate kanatti meeshaa keenya hin garagalchinu jechuudhaan mormii cimaa gochaa jiru. Haa ta’u malee wayyaaneen humnoota waraanaa mormii dhageessisan guyyaa guyyaan ukkaamsaa jirti. Kanumarraa ka’uun humnoonni waraanaa kanneen walgahicharratti hirmaachaa jiran kun namoota ukkaamfaman kana bakka geessitan nuuf himaa jedhanii wayita gaafatan,warreen ukkaamfaman keessaa namoota lama qofatu deebi’e jedhu.

Qaamni odeeffannoo kana naaf kenne humna waraana biyyaati.
Humnoonni waraanaa mormii dhageessisaa jiran kun ergaa Guddaa ummataaf qabu,innis qabsoo keessanitti jabaadhaa,nutis isin cinaa hiriirree jirra jedhu.”

Raayyaa ittisa biyyaa fi
Yaya Beshir


“Dhaamsa Oromoo Hundaaf !!
====================­­==
Mootummaan Wayyaaneen ifaaf ifatti waraana Oromia irratti labsee jira. Naannoo Oromiyaa humna waraana jalatti bulchanii olaantummaa isaanii mirkaneessuuf murteeffatanii jiru.
Kanaan booda hoggantoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa irra waan gahuuf deemu tilmaamuun sammuu nama dhukkubsa.

Kanaaf uummati Oromoo qophii barbaachisaa ta’e hunda gochuu qaba.

1. Maatiin Raayyaa Ittisa Biyyaa fi Poolisii Federaalaa keessaa ijoollee qabdan dhaamsa ijoollee keessaniif dhaamuudhaan akka isaan saba isaanii irratti hinduulle gorsaa.

2. Hiriyaa Raayyaa Ittisa Biyyaa fi Poolisii Federaalaa keessaa kan qabdan dhaamsa kana dabarsaa.

3. Ijoolleen Oromoo Raayyaa Ittisa Biyyaa fi Poolisii Federaalaa keessa jirtan fi kan dhaamsa kana dubbisaa jirtan dhaamsa kana waliif dabarsaa.

4. Poolisiin Oromiyaa fi Qeerroon qabsoo jalqabame finiinsaa.

5. Yeroon kun yeroo Oromoon akka sabaatti waraanni cimaan irratti labsame waan ta’eef yeroo kamiinuu caalaa tokkummaan Oromoo barbaachisaa dha.

Namootni ergaa kana dubbistan waliif dabarsaa. Yoo share gochuun isinii hindanda’amne inbox waliif godhaa.”
Yaya Beshir


ህወሀት 35 ቀን ስብሰባ ተቀምጦ ይዞ የመጣውን የጅል ቀልድ ስሙት የትግራይ ህዝብ ከነበረው ድህነት የበለጠ እንደውም በ3% የድህነት እድገት አሳይቷል
ጣታቸውን ወደ ትግራይ ህዝብና ድርጅቱ የሚቀስሩትን ለህግ እናቀርባቸዋለን አንድ ወር ከ 5 ቀን የፈጀው ስብሰባ ሲጠናቀቅ የተወያዩት በሙሉ ስለትግራይ እንጂ እንደሀገር ኢትዮጽያ የምትባል ነገር እና የህዝብ ጥያቄ ይሄን ያህል ቀን ሀገር ሲታመስ ጆሮአቸው በዝግ አካውንት ተቀምጦ ነበር።

ማን እየገደለን እንሆሆነ፣ ለምን የዘር ፍጅት እያካዱብን እንደሆኑ ዶ/ር ደብረፅዮን በትክክል እያስረዱን ነው። ከእንግዲህ አብዲ እሌ ምናም ብሎ ነገር የለም። ጠላታችን አንድ አንድ ነው።