Raajii Finfinnee Fi Hattuu: Hattuun Dur Waan Namaa Yoo Hattee Abbaan Qabeeyaa Arge Dhiistee Dheessiti.

Raajii Finfinnee Fi Hattuu: Hattuun Dur Waan Namaa Yoo Hattee Abbaan Qabeeyaa Arge Dhiistee Dheessiti.
Hattuun Lafa Oromiyaa Tatte Abbaan Lafaa Yeroo Itti Dhufes Kan Hin Dheessine Hattuun Ija Nyaatte Kan Akkanaa Maali?

Finfinneen Lafa Keenya. Tahullee Daangaa Lafaa Walitti Makamuu Hin Qabu.
Daangaan Lafa Finfinnee Fi Godina Addaa Naannawa Finfinnee Seeraan Eegamuu Qaba. Daangaan Lafa Kanaa Iddoo Yeroo Coomsaa/Bara 1987 Dura Jirtutti Deebi’uu Qabdi. Bulchitootni Fi Hoggansi Lafa GANF Yeroo Saamamu Biiroo Investmentii Oromiyaa Fi Bulchootni Godinaa Naannawa Kanaa Turan Saamsisaa Itti Gaafatamuu Qabu.

Laftuli Oromiyaa Bara 1987 Booda Saamamee Hattuun Hatte Baqattee Qeerroo Dheefa Maqaletti Galtee Ijaarsa Gara Garaa Irratti Geggeeffame Wajjiin Oromiyaa Jala Galuu Qabdi.Lafa Saamame Kana Fenfinnee Jala Galchuun Gonkomaa Hin Danda’amu.