Oromoo? Qubeen Afaan Amaaraa university Oromoo irratti barreeffama.

Oromoo? Qubeen Afaan Amaaraa university Oromoo irratti barreeffama. Kan Afaan Oromoo meeti ?
Big shame !!! Dhiibbaan eenyummaa Oromoo irratti godhamu roga hundaan waan laayyoo miti

Dirree Dhawaa tan Oromooti moo tan Habashaati ?

Where is Afaan Oromoo?


Where is Afaan Oromoo?
Qubeen Afaan Amaaraa university Oromoo irratti barreeffama. Kan Afaan Oromoo meeti ?
Big shame !!! Dhiibbaan eenyummaa Oromoo irratti godhamu roga hundaan waan laayyoo miti

Hamza Wariyo

Afaan Oromo is the official language of Oromia, and Najjo of Western Oromia uses Amharic as working language in local administrative.
Oromo Power is devalued because of OPDO!!


Ergaalee waa’ee manneen barnootaa Oromiyaa keessaa Jawar namoota biyyarraa fudhe maxxansu laalaan ture. Dhiiro, Godinootni lamaan Arsii keessa Gondareefi Gojjametu baay’ata moo lammiidhuma keenyatu ijoollee isaa mana barumsaa Amaaratti erga? Ajaa’ibaWhere is Afaan

A camel is a very awkward animal to ride, and it’s very hard to get used to because they’re not very graceful.

Gigi Hadid