“Qubee dubbannee quba nurraa guurte (Dargiin)!” qubee qubaa kenyaa

“Qubee dubbannee quba nurraa guurte (Dargiin)!”

qubee qubaa kenyaa jenu hin wanumaa laftutiit latanii mee gura kessaniin dhafadha hundii akka qubeen qubaa tatte lalla qubaa nuraa kutan.

Via: Ferhan Abdulselam