Quba qabduu laata? waanni mootummaa kol. Abiy fi Lammaan ..

Quba qabduu laata? waanni mootummaa EPRDF ykn k Abiy fi Lammaan hogganamu Lixa Oromiyaa keessa jiru walii isaa gidduutti jeequmsa uumaa jiraachuusa uumaa jiraachuutu maddeen keessoo isaaniitii nuuf gabaasan sababiin waldhabdeef girrigii gidduu isaaniimmoo..
1. Nuti du, a seenaa hin qabnerratti dhumaa jirraa.
2. Hawwaasni/uummanni naannochaa akka waraana ormaatti ykn diinaatti nu ilaala qabees nudabarsa.
3. warri sanyiin amaara ta’aniimmoo waayee qubeen fidallii afaan amaaraa oromiyaa keessatti dhorkame sababeeffachuu magaalaa D Doolloo keessatti kaleessa 28/8 2019 Ajajoota waraanaa/matoo halaqaa oromoo ta’an 3 ajjeefamaniiru.
4. kanuma sababeeffachuu waanni mootummaa EPRDF ykn k Abiyf Lammaan hogganamu Lixa Oromiyaa keessa jiru walii isaa gidduutti jeequmsa uumaa jiraachuusa uumaa jiraachuutu maddeen keessoo isaaniitii nuuf gabaasan sababiin waldhabdeef girrigiirrii gidduu isaaniimmoo..
1. Nuti du, a seenaa hin qabnerratti dhumaa jirraa.
2. Hawwaasni/uummanni naannochaa akka waraana ormaatti ykn diinaatti nu ilaala qabees nudabarsa.
3. warri sanyiin amaara ta’aniimmoo waayee qubeen fidallii afaan amaaraa oromiyaa keessatti dhorkame sababeeffachuu magaalaa D Doolloo keessatti kaleessa 28/8 2019 Ajajoota waraanaa/matoo halaqaa dhalootaan oromoo ta’an warra sanyiin Amaara ta’aniin 3 ajjeefamaniiru.
4. kanuma sababeeffachuudhaani waayeen waltaa Qaruxee Ormiyaa( OCI) sunisimmoo waraanicha keessatti shororkaa daran hammeessaa deemaa jira. sunisimmoo waraanicha keessatti shororkaa daran hammeessaa deemaa jira.

Jaawwii Jiillee