Quba Qabaadhaa!Hooganoonni_Qondaalonni_Miseensonni_DeeggartoonniABO Mana hidhaa keessa guutanii akka jiran beektuu

#Hooganoonni_Qondaalonni_Miseensonni_DeeggartoonniABO Mana hidhaa keessa guutanii akka jiran beektuu?
 
Osoo Jaallan Kunneen cufti mana hidhaa keessa jiranii ABOn eenyuun waliin filannotti seenaa?
1.Jaal Abdii Raggaasaa = Miseensa Shanee Gumii Gumii Sabaa ABO(SHG-GS-ABO)
2. Jaal Mikaa’el Booran Miseensa (SHG-GS-ABO)
3. Jaak Amaan Filee = Miseensa Gumii Sabaa(GS) ABO
4. Jaal Kennasaa Ayyaanaa = Miseensa Gumii Sabaa (GS)ABO
5. Jaal Firaa’ol Jaalataa Biyyoo ( Mohammad Raggaasaa) = Miseensa GS Dubbi himaa ABO
6. Malkaamuu Danuu/ Murataa Sabaa Miseensa GS ABO
7. Jaal Gammachiis Tolosaa = Miseensa GS ABO
8. Jaal Kaayyoo Fufaa = Miseensa GS ABO
9. Dr. Gadaa Oljiraa = Miseensa_Qondaala ABO Hogganaa Waajjira Muummicha Gulallee
10. Ibsaa Gaaddisaa = Miseensa-Qondaala ABO Gaazexeessaa SBO
11. Ayyaantuu Baalchaa =Miseensa_Qondaala ABO Gaazexeessituu SBO
12. Jaal Gada Gabisa = Miseensa_Qondaala ABO.
13. Jaal Con. Gammachuu Ayyaanaa =Miseensa_Qondaala ABO
14. Engineer Daandii Garbooshee =Miseensa_Qondaala ABO
15. Jaal Lammii Beenyaa = Miseensa_Qondaala ABO
17. Jaal Daawit Abdataa = Miseensa_Qondaala ABO
18. Jaal Yaasoo Kabbabaa Hordofaa = Miseensa_Qondaala ABO
19. Leensaa Alii=Miseensa ABO
20. Meetii Milkoo= Miseensa Barreessituu Waajjira HD ABO
21. Jaal Addunyaa Keessoo= Miseensaa ABO
22. Yeroosan Hayyuu =Miseensa_Qondaala ABO
23. Asaffaa Fiqaaduu=Miseensa_Qondaala ABO
24. Gurmuu Ayyaanaa
25. Geessisaa Kumsaa
26. Pro.Bayyanaa Ruudaa
27. Gadaa Bultii
28. Amaanu’eel Beekkataa
29. Dr. Mo’aa Abdiisaa
30. Boonsaa Hayiluu
31. Eng. Aanaa Baay’isaa
32. Farajaa Geetaachoo
33. Abdii Kumsaa
34. Boonsaa Bafiqaaduu
35. Abdii Dirribaa
36. Takkaaliny Mardaasaa
37. Caallaa Usmaa’el
38. Sanyii Amsaaluu
39. Abbuu Lammaa
40. Taarikuu Abdiisaa
41. Falmataa Girmaa
42. Bulchiinsaa Balaay
43. Abdii Baqqalaa
44. Abshiruu Kadir
45. Abbubakar Abdallaa
46. Kiisii Qixxumaa
47. Biqilaa Damee
48. Fiqiruu Dassee
49. Gadaa Roobaa
45. Biqilaa Garbaa
51. Daawwit Muluu
52. Usmaan Hasan
53. Unquluu Baqqalaa
54. Lalisaa Fiqaaduu
55. Lammeessaa Taakkalaa
56. Toleeraa Aagaa
57. Abdii Dafaa
58. Charinnat Tafarraa
59. Wadaajoo Malkaamuu
60. Malkaa Wiirtuu
61. Dorombos Cuukkoo
62. Fayyeeraa Makonnin
63. Nimoonaa Injiguu
64. Saadiq Kaliifaa
65. Jaalataa Lammii
66. Anuwar Teha
67. Beellamaa Guuttataa Milkeessaa
68. Naa’ol Kumsaa
69. Masqaloo Badhaasoo
70. Nageessoo Qaabatoo
72. Jamaal Bishee
73.
.
.
.
… fi kanneen biroo hedduun Waajjira Muummee Gullallee irraa Qabee giutummaa Goleelee Oromiyaa hanha Onootaatti hidhamanii mana hidhaa keessatti hiraarfaaa jiru. Osoo Jaallan kunneen mana hidhaatii uin bahin akkamitti Filannoof hirmaata ABO??