Site icon Kichuu

Qophii simannaa ABO Harar Galma Calanqoo

Qophii simannaa ABO HARAR Galma Calanqoo

ONN: Fulbaana 12,2018-Finfinnee, Gullallee
=====================
Qeerroon bilisummaa oromoo magaalaa finffinnee kutaa gulallee keessa jiraatan walitti dhufuun alaabaa guyyaa har’aa dhaabbatanii jiru.

Simannaa ABO’f Qeerroon Naqamtee imala Geejiba Konkolaatan jalqaban
Magaalaa Naqamtee Qeerroon Bilisummaa Oromoo faayataa jiraachuun simannaa ABO’f of qopheesse
Finfinnee qophii simannaa ABO

Odeessa ONN: Fulbaana 11/2018

Jiraatonni Kaaba Shawaa Aanaa Yaayyaa Gulallee Hiriira deggeersa ABO dhaaf geggeessan jiru.

Kaleessaas har’a boorus qabsaawwaan hin kufa qabsoon itti fufa. Aduun Bilisummaa qabsoo dhugaan dhufa

Magaalaa Giincii geenyee maatii waeegamtootaa keenya dubbisnee jajjabeessinee dabarree.

Qeerroon Naa’ol Toleeraa jedhamu. 6/24/2010 Maagaalaa Giinciitti Utuu Hiriyyaa fudhuuf naqate utuu hin fuudhiin tokkittii lubbuusaa jijjiirraa hin qabne akka halagaan bara baraan irratti hin roorrisne biyya isaaf laate.

Harmeen na bukkee dhaabbatan kun Haadha Naa’ol. Kanniin obbolotaa isaaf jaalallee naqatamte isaati.

Mirgaa gara bitaatti
1 Haadha Naa’ol(Muluu Warquu)
3Tirfee Toleeraa
4 Tsyoon Shimallis(Hiriyyaa isaa Naqatamte)
5 Keeyroon Toleeraa.
6 Kan Suura kana keessa hin jirree Nadhii Toleeraa kan jedhaman obbolaan Qaqallii qaba. Imimmaan Xiiqii hirqinfatu Haatiif obbolaan isaa.
“Biyyi Jagna Lubbuu isaa dabrsee biyya isaaf laatu hin qabne yeroo hunda garba” jedhe Jaal Gammachuu_Ayyaanaa. Naa’olis Biyyi gabrummaatti bara baraan kufuu mannaa lubbukoo biyyaaf laachuu wayya jedhee sabasaaf of kenne.

Kaayyoowan jaallan keenyaa Nutu galmaan ga’a.

Massii Sanyii Fayisa Lelisaa

Exit mobile version