Qophii qeeroon Ejjeree tifi {K.K} Studiyoon lammii keenyaa sumaleen qayyeraa

Qophii qeeroon Ejjeree tifi {K.K} Studiyoon lammii keenyaa sumaleen qayyeraa buqustee gargaruuf konsartii magalaa Ejjeree qophayye haalaa hoo’aadhaa miilkayeeraa lammii keenyaa waan qabnuufii waan beknuun haagargaruu


Guyyaa har’aa 07/12/2017 baratoonni Oromoo shantamaa ol (50) poolisii Oromiyaatiin rukutamanii jiru. Ummanni aanichaa hiriira bahe irratti rakkoo bulchiinsaa, nageenyaa fi haqaa akka qabu yeroo ibsataa turetti poolisiin Oromiyaa dhukaasa banuun barattoota kanarraan miidhaa guddaa qaqqabsiiseera. Gochi har’a aanaa Limmuu Galiilaatti raawwate OPDOn yoomiyyuu ummata Oromootti araaramuuf qophii akka hin taane mul’isa.
Guyyaa Oromoon dhaddacha haqaatti isin dhiheessu fagoo miti.


QULLUBBII-Barattoonni mana barumsa qullubbi Sadarka 2ffaa fi qopha’ina maati goota Aliyyii Ahmed poolisi Oromiyaa kan Gursumitti dangaa keenyaaf jecha wareegamee jajjabeessuf 06/12/2017 deemani.
Sirna kana irratti waan bunaf jedhani hanga qarshii 1200 buusani.kayyoo Isaas akka galman ga’an
waada galani.


Guyyaa hardha godina Booranaa aanaa Mooyyalee magaalaa Mooyyaleetti Liyyuu Poolisiin ilmaan Oromoo lama ukkaamsuuf yaalii gpotee, yeroo karaa irraa buttu; ummati diqqaa guddaan walii birmatee yoo harkaa baasisuu, agaaziin ummata Oromootti dhuqaasa banuun dargaggoonni 4 madaa’anii, yeroo ammaa hospitaala Fulleessaatti yaalamaa jiran keessaa 2 gara hosptilaa Yaaballaa referi godhanii jiru.