Qophii oolmaa waraana bilisummaa Oromoo jaal Galmoo fi jaal Mancaasiin dhihaatu caqasaa.

Qophii oolmaa waraana bilisummaa Oromoo jaal Galmoo fi jaal Mancaasiin dhihaatu caqasaa.

Akkasumas walaloo jaal Galmoon qopheessite gurra buufadhaa.
Jaal Galmoo hordofuun hedduu natti tola. Dhiiroo loqodni Oromoota Booranaa fi Gujii kuni anuma qofa moo namuma hundatti akkas tola?

Qoodni Miidiyaaleen QBO Keessatti Qaban Akkaan Ol’aanaa dha.
Miidiyaaleen Oromoo fi Lammiilee Oromiyaatiif dhaabbatan Midiyaaleen Oromiyaa, Mootummaa Ceehumsaa Biyyoolessaa Naannoo Oromiyaa ABOn labsame Balballoomsuun gaheen isaan Mootummaa Ceeuumsaa Milkeessuuf qaban akkaan ol aana dha.
Kanaaf, Mootummaan Ceehumsaa Biyyoolessaa Naannoo Oromiyaa ijaaramuun Oromiyaa qofaaf osoo hin taane Gaanfa Afrikaatiifis bu’uura nageenyaa waan ta’eef, miidiyaaleen Nagaha Ummattootaa fi Dimokirasitti amanan kamuu dhimma Mootummaa Ceehumsaa Biyyoolessaa Naannoo Oromiyaa balballoomsuuf dirqama qabu!

1 Comment

Comments are closed.