ONN LIVE : Qophii Gaaddisa Dhugaa Onkoloolessa 11, 2018. Sirna Simannaa Jila ABOf Magaalaa Aggaarootti Taasifame.

ONN LIVE : Qophii Gaaddisa Dhugaa Onkoloolessa 11, 2018. Sirna Simannaa Jila ABOf Magaalaa Aggaarootti Taasifame.

ABOn amma biyyatti kan deebi’e qawwee hidhatee loluuf miti. Waliigalteen jiru karaa nagaan ejjannoo siyaasaa isaa gaggeeffachuu dha. Kun yeroo ta’u hojiin sadarkaa sadarkaan ABO fi mootummaa Itoophiyaa fi mootummaa naannoo Oromiyaa waliin dursee hojjatamu hedduu dha. Dhimmi WBOs hojii kana keessatti hammatama. Waraanni Itoophiyaas haala amma jiru akka hubatuuf hojiin haaromsaa kennamuufii qaba. Qaama hunda irratti waanti hojjatamu ni jira.
Kun Kan ta’u, ummati keenya nagaan bahee nagaan yoo galuu danda’ee dha. Kun ejjannoo ABOn ifatti qabuu dha.
Waanti hunduu halkan tokkotti gama hundaan hin dhumu; hojii waan ta’eef yeroo fi raawwii barbaada. Obsaan adeemuun gaarii dha; Nagaa keenyaaf wabiin numa, mataa keenya.
Kana dhugoomsuuf; ABOs mootumma Itoophiyaas/ mootummaa Oromiyaas haga dandeenye gargaarruun nurraa eegama! Nagaa keenyaaf waanti nuti gumaachinu, gatii guddaa qabaata!! Yeoo mara waliin bareedna; wlIin tollas!!